Zariadenie pre seniorov, Vranov nad Topľou

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

OZNAM

Tlačiť

OZNAM

s účinnosťou od 15.06.2020

 

V súlade s usmerneniami týkajúcimi sa uvoľňovania opatrení v sociálnych zaradeniach Vás informujeme o zmenách v oblasti návštev a vychádzok našich prijímateľov sociálnych služieb (ďalej len PSS).

 

Návštevy:

- Návštevu je potrebné minimálne deň vopred dohodnúť so sociálnymi pracovníčkami na tel. čísle: 0919 218 231 (volať v pracovné dni od 7.30 hod. do 15.30 hod.).

- Dĺžka návštevy je maximálne 45 minút.

- Počet návštevníkov k jednému PSS je maximálne 2 osoby.

 

Časový harmonogram návštev:

Pondelok – Piatok: od 09.00 hod. do 10.45 hod., od 13.00 hod. do 14.45 hod. (pre všetkých PSS)

Sobota: od 14.00 hod. do 15.45 hod. (len pre imobilných PSS)

Nedeľa: od 14.00 hod. do 15.45 hod. (len pre mobilných PSS)

 

Priebeh návštevy:

- Návšteva prebieha vo vonkajších priestoroch ZpS (s výnimkou imobilných PSS) a vstup je zabezpečený cez vrátnicu.

- Po vstupe Vám bude odmeraná telesná teplota a oboznámite sa s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými opatreniami v zariadení a celkovej organizácii chodu zariadenia počas návštevy.

- Návštevník vstupuje do zariadenia s povinným prekrytím horných dýchacích ciest.

- Podpíše dennú evidenciu návštev, ktorej súčasťou je aj čestné prehlásenie o zdravotnom stave návštevníka a jeho cestovateľskej anamnéze.

- Návštevy mladšie ako 15 rokov sú zakázané.

 

Odporúčania:

- Odporúčame rodinám nosiť veci/potraviny, ktoré sú hygienicky balené, odovzdané minimálne 24 hod. po zakúpení a vydezinfikované.

- Odporúčame, aby osoby, ktoré spadajú do rizikovej skupiny alebo osoby žijúce v spoločnej domácnosti s osobou v rizikovej skupine, zvážili návštevu zariadenia.

 

Návšteva nebude umožnená ak návštevník :

- má príznaky respiračného ochorenia (zvýšená teplota – nad 37,2 °C, kašeľ, sekrécia z nosa),
- bol v kontakte s osobou chorou na COVID-19, alebo s osobou podozrivou z tejto nákazy,
- ak jeho blízka osoba, prípadne osoba, s ktorou žije v spoločnej domácnosti je v karanténe,
prípadne táto osoba vycestovala do krajín s vysokým rizikom šírenia COVID-19,

- ak sa u návštevníka kedykoľvek po dobu 14 - dní po ukončenej návšteve objavia príznaky nákazy ochorením COVID – 19, bezodkladne o tom informuje poskytovateľa.

 

Prosíme návštevy o zodpovedný prístup a najmä trpezlivosť pri postupnom uvoľňovaní.

Ďakujeme

 

Vychádzky mimo zariadenia:

- Vychádzky pre PSS sú povolené v čase od 09.00 hod. do 18.00 hod.

- Neodporúča sa navštevovať miesta s vysokou koncentráciou ľudí (obchody, atď.).

Krízový plán 

Fotogaléria