Sponzori

Vážime si, že sa aj v tejto náročnej situácii nájdu spoločnosti a jednotlivci, ktorí sú ochotní darom i činmi podporiť naše Zariadenie pre seniorov Vranov nad Topľou.

Srdečne ďakujeme…


Kontakt

Adresa
Zariadenie pre seniorov
Sídlisko 1. mája 73
093 01, Vranov nad Topľou

Riaditeľ:

Všetky kontakty…


Starý web

Naše staré stránky nájdete na adrese old.zpsvranov.sk

Webmail

K svojej elektronickej pošte sa dostanete na adrese webmail.zpsvranov.sk

Facebookový profil zariadenia

Aktuálne dianie a informácie sa dozviete aj na facebookovej stránke zariadenia (Zariadenie pre seniorov vo Vranove nad Topľou).

aktualizácia: 24.06.2024 | počet zobrazení: 76

Návštevy

Opatrenia k návštevám

Pre plynulosť priebehu návštev Vás prosíme o dodržiavanie nasledujúcich informácií:

Odporúčaná doba návštev je v čase od 9:30 hod. do 17:30 hod.

Pre zabezpečenie plynulosti priebehu návštevy neodporúčame realizovať návštevu v nasledujúcich časových intervaloch:

Ranná hygiena a raňajky 6:00 – 9:30
Obed 11:30 – 13:00
Večera a večerná hygiena 16:30 – 19:30
Večerný odpočinok od 19:30

V prípade návštevy dlhšej ako je odporúčaný čas, je potrebné si návštevu vopred dohodnúť s pracovníčkami sociálneho oddelenia.

Pravidlá pre návštevníka:

  • odporúčaný počet návštevníkov k jednému prijímateľovi sú 2 osoby,
  • zapísať sa do knihy návštev.

V rámci preventívnych opatrení je vhodné, aby návštevník:

  • nemal príznaky respiračného ochorenia – kašeľ, sekrécia z nosa, zvýšená telesná teplota,
  • dodržiaval počas návštevy preventívne opatrenia – dezinfekcia rúk pred návštevou, v prípadne respiračného ochorenia používal respirátor,
  • dodržiaval organizačné pokyny.

Zariadenie môže v súvislosti s epidemiologickou situáciou rozhodnúť o zákaze, prípade úprave podmienok návštev. Prosíme návštevy o zodpovedný prístup.

Ďakujeme za pochopenie.

aktualizácia: 24.06.2024 | počet zobrazení: 2 246

Voľné pracovné miesto od 01.01.2025

1. Kuchár/ka v zariadení pre seniorov

 

Kuchár/ka v zariadení pre seniorov

Náplň práce: kompletná príprava a výdaj jedla pre zamestnancov a prijímateľov sociálnych služieb.

Požiadavky na zamestnanca

Požadovaný stupeň vzdelania:
stredné odborné vzdelanie (výučný list; záverečné vysvedčenie)

Ďalšie požiadavky:
Ukončené štúdium v odbore Kuchár. Prax vítaná. Zdravotný preukaz.

Informácie pre záujemcu

Požadované doklady:

  1. písomná žiadosť,
  2. profesijný štruktúrovaný životopis,
  3. kópia vysvedčenia, alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
  4. písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Žiadosť je potrebné zaslať na adresu Zariadenie pre seniorov, Sídlisko 1. mája č. 73, 093 01 Vranov nad Topľou alebo e-mailom na adresu personalista@zpsvranov.sk.

 

aktualizácia: 24.06.2024 | počet zobrazení: 1 466

Spojenie s našimi prijímateľmi sociálnych služieb

So svojimi rodinnými príslušníkmi sa môžete spojiť
každý pracovný deň v čase od 13:00 hod. do 14:30 hod.
video – hovorom prostredníctvom aplikácie Messenger
(meno profilu je Zps Vranov).

Video – hovor je potrebné dohodnúť si 1 deň vopred
so sociálnymi pracovníčkami telefonicky na čísle 0919 218 231.

aktualizácia: 11.11.2021 | počet zobrazení: 2 304

Oznam o spôsobe platenia úhrad

Oznamujeme klientom a príbuzným,
ktorí úhradu za sociálnu službu platili v hotovosti,
že úhrady už prijímame výlučne bezhotovostne
na účet SK51 0200 000­0 0016 3977 0­158.

Pre informácie k úhrade kontaktujte našich zamestnancov
e-mailom na adrese socialnyusek@zpsvranov.sk,
alebo telefonicky na číslach 0919 218 231 a 0­902 534 848.

Ďakujeme za pochopenie.

aktualizácia: 21.06.2024 | počet zobrazení: 2 026

Aktuality 1 - 5 / 5

Počet návštev od 10.10.2012: 458205
Počet návštev dnes: 554