Sponzori

Vážime si, že sa aj v tejto náročnej situácii nájdu spoločnosti a jednotlivci, ktorí sú ochotní darom i činmi podporiť naše Zariadenie pre seniorov Vranov nad Topľou.

Srdečne ďakujeme…


Kontakt

Adresa
Zariadenie pre seniorov
Sídlisko 1. mája 73
093 01, Vranov nad Topľou

Riaditeľ:

Všetky kontakty…


Starý web

Naše staré stránky nájdete na adrese old.zpsvranov.sk

Webmail

K svojej elektronickej pošte sa dostanete na adrese webmail.zpsvranov.sk

Register zmlúv, objednávok a faktúr

« späť
Úvodná stránka » Register zmlúv, objednávok a faktúr

Zoznam zmlúv, objednávok a faktúr je zverejňovaný v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, obchodného zákonníka a zákona č. 211/0000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Filter:
dátum (vo formáte DD.MM.RRRR)
suma (celočíselne)
Zoznam dokumentov: 1 - 50 / 951

typ číslo dokladu suma dátum ↑
Z 1/2022
Zmluva o zriadení digitálnej TV

ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10
040 01 Košice

222,72 11.01.2022
Z 27/2021
Darovacia zmluva

AOC Vranov s.r.o.
Námestie slobody 5
093 01 Vranov nad Topľou

500,00 23.12.2021
F Zoznam faktúr za rok 2021
0,00 16.12.2021
O Zoznam objednávok za rok 2021
0,00 16.12.2021
Z Darovacia zmluva

JUDr. Martin Boržík, LL.M.
Jamnického 12
841 05, Bratislava

0,00 16.12.2021
Z Darovacia zmluva

Mária Kočišová ZDRAVMAT
M. R. Štefánika 876
0903 01, Vranov nad Topľou

0,00 15.12.2021
Z Kúpna zmluva č. Z202122830_Z

Lohmann & Rauscher, s.r.o.
Jarošova 1
831 03, Bratislava

0,00 18.11.2021
Z Poistenie PZP

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
Dostojevského rad 4
815 74, Bratislava 1

0,00 02.11.2021
Z Darovacia zmluva

Essity Slovakia s.r.o.
Gemerská Hôrka č. 400
049 12, Gemerská Hôrka

0,00 13.10.2021
Z Zmluva 23470/2021-M_ODPD o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 495/5

MPSVR Slovenskej republiky
Špitálska 4
816 43, Bratislava

0,00 30.09.2021
Z Rámcová dohoda na nákup ovocia a zeleniny

N.S.E. s.r.o.
Remetské Hámre 302
072 41, Remetské Hámre

0,00 30.07.2021
Z Rámcová dohoda na nákup ostatných potravín

DMJ MARKET s.r.o.
Budovateľská 1288
093 01, Vranov nad Topľou

0,00 30.07.2021
Z Rámcová dohoda na nákup mäsa a mäsových výrobkov

DMJ MARKET s.r.o.
Budovateľská 1288
093 01, Vranov nad Topľou

0,00 30.07.2021
Z Rámcová dohoda na nákup chleba a pekárenských výrobkov

POSTAP s.r.o.
Ondavské Matiašovce 89
094 01, Ondavské Matiašovce

0,00 30.07.2021
Z Dohoda č. 21/40/054/126

ÚPSVR Vranov nad Topľou
Námestie slobody 5
093 01, Vranov nad Topľou

0,00 22.07.2021
Z Zmluva č. 21/1385/0007 o zriadení služby Tango digitálna TV

ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10
040 01, Košice

0,00 02.07.2021
Z Zmluva 16828/2021-M_ORF o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 495/4

MPSVR Slovenskej republiky
Špitálska 4
816 43, Bratislava

0,00 07.06.2021
Z Kúpna zmluva č. Z202111027_Z

KoHa pro s.r.o.
Zvolenská cesta 63/B
974 05, Banská Bystrica

0,00 03.06.2021
Z Zmluva o poskytovaní verejných služieb I.

Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62, Bratislava

0,00 20.05.2021
Z Zmluva o poskytnutí verejných služieb III.

Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62, Bratislava

0,00 20.05.2021
Z Zmluva o poskytnutí verejných služieb II.

Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62, Bratislava

0,00 20.05.2021
Z Dohoda o spolupráci

Mesto Vranov nad Topľou
Dr.C.Daxnera 87/1
093 01, Vranov nad Topľou

0,00 30.04.2021
Z Zmluva 15729/2021-M_ORF o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 495/3

MPSVR Slovenskej republiky
Špitálska 4
816 43, Bratislava

0,00 21.04.2021
Z Zmluva 13394/2021-M_ORF o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 495/2

MPSVR Slovenskej republiky
Špitálska 4
816 43, Bratislava

0,00 21.04.2021
Z Zmluva 13045/2021-M_ORF o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 495/1

MPSVR Slovenskej republiky
Špitálska 4
816 43, Bratislava

0,00 21.04.2021
Z Dohoda č. 21/40/060/57

ÚPSVR Vranov nad Topľou
Námestie slobody 5
093 01, Vranov nad Topľou

0,00 16.03.2021
Z Dohoda č. 21/40/060/56

ÚPSVR Vranov nad Topľou
Námestie slobody 5
093 01, Vranov nad Topľou

0,00 16.03.2021
Z Zmluva o dodávke elektrickej energie

BCF ENEGY, s.r.o.
Zvolenská cesta 14
974 05, Banská Bystrica

0,00 10.03.2021
Z Kúpna zmluva č. Z20212648_Z

Hypur s.r.o.
Mierová 62
066 01, Humenné

0,00 18.02.2021
Z Darovacia zmluva č. 1/2021/423

Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08, Bratislava

0,00 10.02.2021
F Zoznam faktúr za rok 2020
0,00 31.12.2020
O Zoznam objednávok za rok 2020
0,00 31.12.2020
Z Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke elektrickej energie

MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01, Piešťany

0,00 29.12.2020
Z Darovacia zmluva č. 9/2020

Ing. Viktor Kraus
Sídlisko 2 blok 1215
093 01, Vranov nad Topľou

0,00 22.12.2020
Z Zmluva č. 20/1385/0023 o zriadení služby TANGO DIGITÁLNA TELEVÍZIA

ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10
040 01, Košice

0,00 14.12.2020
Z Poistenie zodpovednosti za škodu č. 9880484107

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.,
Dostojevského rad 4
815 74, Bratislava

0,00 14.12.2020
Z Poistenie zodpovednosti za škodu č. 9880484106

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.,
Dostojevského rad 4
815 74, Bratislava

0,00 14.12.2020
Z Poistenie Štastný život

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.,
Dostojevského rad 4
815 74, Bratislava

0,00 14.12.2020
Z Darovacia zmluva

Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08, Bratislava

0,00 14.12.2020
Z Darovacia zmluva

AOC Vranov s.r.o.
Námestie slobody 5
093 01, Vranov nad Topľou

0,00 10.12.2020
Z Súhrnný návrh poistnej zmluvy

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.,
Dostojevského rad 4
815 74, Bratislava

0,00 08.12.2020
Z Poistenie vozidiel - Moje Auto

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.,
Dostojevského rad 4
815 74, Bratislava

0,00 07.12.2020
Z Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62, Bratislava

0,00 04.12.2020
Z Zmluva o poskytovaní služby Magio Televízia cez internet

Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62, Bratislava

0,00 04.12.2020
Z Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu alebo programu Podpora zamestnanosti

Komunálna poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group
Štefánikova 17
811 05, Bratislava

0,00 01.12.2020
Z Kúpna zmluva

Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62, Bratislava

0,00 26.11.2020
Z Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62, Bratislava

0,00 26.11.2020
Z Dodatok k Zmluve o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb VÚB Biznis účet

VÚB, a.s.
Mlynské nivy 1
829 90, Bratislava 25

0,00 26.11.2020
Z Dohoda č. 20/40/054/395

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
Nám. Slobody 5
093 01, Vranov nad Topľou

0,00 25.11.2020
Z Dohoda č. 20/40/54X/19

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
Nám. Slobody 5
093 01, Vranov nad Topľou

0,00 29.10.2020
Zoznam dokumentov: 1 - 50 / 951

Počet návštev od 10.10.2012: 41302
Počet návštev dnes: 232