Sponzori

Vážime si, že sa aj v tejto náročnej situácii nájdu spoločnosti a jednotlivci, ktorí sú ochotní darom i činmi podporiť naše Zariadenie pre seniorov Vranov nad Topľou.

Srdečne ďakujeme…


Kontakt

Adresa
Zariadenie pre seniorov
Sídlisko 1. mája 73
093 01, Vranov nad Topľou

Riaditeľ:

Všetky kontakty…


Starý web

Naše staré stránky nájdete na adrese old.zpsvranov.sk

Webmail

K svojej elektronickej pošte sa dostanete na adrese webmail.zpsvranov.sk

História

 • Rozhodnutím obvodného úradu (vtedajšieho ONV) od 01.08.1982 sa zriadil Domov penzión určený pre dôchodcov, umiestnený na Sídlisku 1. mája č 73 vo Vranove nad Topľou.
 • Domov penzión sa od 01.01.1991 stal kombinovaným zariadením Domov dôchodcov – Domov penzión.
 • Od 01.01.2009 v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách došlo k zmene na Zariadenie pre seniorov, s kapacitou 115miest.
 • V roku 1984 bola dobudovaná kuchyňa s jedálňou.
 • V roku 1999 bola opravená, aj keď nekvalitne, strecha.
 • V rokoch 2011 – 2013 z prostriedkov EÚ bola urobená komplexná rekonštrukcia objektov ZpS zameraná na:
  • zateplenie objektu
  • zabezpečenie bezbariérovosti
  • výmenu všetkých okien a vstupných dverí
  • rekonštrukciu elektroinštalácie a inštalácie,
  • výmenu podlahových krytín a dverí
  • výmena výťahov
  • rekonštrukciu kuchyne, práčovne a mangľovne
 • Po ukončení uvedenej rekonštrukcie boli z vlastných prostriedkov vykonané ďalšie menšie úpravy a to:
  • oplotenie areálu so samozatváracou bránou
  • rekonštrukcia pivničných priestorov na účelové miestnosti
  • prepojenie ubytovacej a stravovacej časti objektov
  • oprava a vyregulovanie vykurovacieho systému
  • terénne úpravy okolia ZpS
  • vybudovanie petangového ihriska a iné
aktualizácia: 03.11.2021 | počet zobrazení: 990
Počet návštev od 10.10.2012: 406915
Počet návštev dnes: 215